Name:

Bark i haven

Image:
Bark i haven
Specifications:

Ukrudtsbekæmpelse uden kemikalier 
 

Der er mange fordele ved barkdækning.

Det letter arbejdet med haven, giver øget vækst og større frodighed.
Planterne har mere vand til rådighed i bede, der er dækket med bark. De får en bedre vækst, og man opnår besparelser på vandregningen.

 
BarktP-DK_tips_bark_i_haven1yper
De to barktyper, Pyntebark og Dækbark, har begge en god effekt mod ukrudt og vandfordampning.
Pyntebark stammer fra franske Pinjetræer og har en rødbrun farve og en flot struktur. Dækbark er almindelig gråbrun gran- og fyrrebark sorteret i passende størrelse. 
 
Ukrudtsbekæmpelse
Et lag bark oven på jorden forhindrer ukrudtsfrø i at spire. Herved bliver det nemt at holde bedene fri for ukrudt, og lugearbejdet begrænses til fjernelse af enkelte spirer en gang imellem. Kravet til barken er, at den skal være forholdsvis grov, og laget skal være passende tykt - ca. 6-8 cm. Den grove bark tørrer hurtigt ud, så eventuelle spirer vil visne, inden de når at etablere sig.

 

Udlægning af bark
For begge barktyper gælder det, at området må renses helt for ukrudt inden udlægning. Det er specielt vigtigt at fjerne flerårigt ukrudt som mælkebøtter, skvalderkål, senegræs m.fl.
Det flerårige ukruP-DK_tips_bark_i_haven3dt vil ellers vokse op gennem barken og eventuelt brede sig i barklaget. Et barklag på 6-8 cm er tilstrækkeligt til at holde det meste ukrudt borte fra bedene. Pyntebark er dyrere end dækbark, så det kan godt betale sig at bruge Dækbark nederst og så lægge et lag Pyntebark ovenpå.

 

Plantning
Man skal helst plante, inden barken udlægges, så der ikke blandes jord (med ukrudtsfrø) i barklaget. Ellers må barken rives til side, mens der plantes. Det er en god ide at forbedre jorden ved at blande den med næringsberiget sphagnum i forbindelse med plantningen. Den opgravede jord fra plantehullet blandes med Pindstrup Plus i forholdet 1:1. Planten holdes i passende højde i plantehullet, og der fyldes op omkring rodklumpen med plantejorden. Sørg for at vande jorden godt igennem.

 

Store krukker og potter
Pyntebarken anvendes også til dækning i krukker, potter og plantekasser. Det ser pænt ud og mindsker fordampningen.

File - detail link