Heading:

Kvalitet og kontrol

Long text:

Et godt substrat er basis for plantesundhed, god vækst og effektiv produktion.

Kvalitet

Vi tror, at alle kunder ønsker god kvalitet, og derfor er det vigtigt at kende kvalitetsnormerne for sphagnum og sphagnumprodukter.

 P-DK_prof_kvalitet_tekstbill

Kvalitetskrav fra professionelle gartnere:

 • Passende fysisk struktur
 • Kemisk balance
 • Fleksibilitet i sammensætning og produktion
 • Produktkontrol
 • Rådgivningsservice

Hver ordre testes for pH og næringsniveau, kontrolleres for den rette struktur og testes for vandoptagelse, dræneffekt og vandholdende evne. 

Kvalitet og produktkontrol       

Pindstrups høje kvalitetskrav sikres ved en omfattende produktkontrol.

Allerede i mosen testes råvarerne for tørstof- og vandindhold, pH og ledningsværdi, ligesom der kontrolleres for forekomst af ukrudtsfrø.

Under produktionen på fabrikken udtages løbende prøver til måling af:

 1. Fordelingen af partikelstørrelser
  Ved laboratoriesigtning undersøges fordelingen af partikelstørrelser, fra den fineste fraktion (0-1 mm) til de større fibre og knolde. Hver sortering har sine normer, der skal sikre ensartet struktur fra leverance til leverance.
 2. Vandoptagelse
  Prøver af substratet pottes op og testes for vandoptagelse på et undervandingsbord. Det er vigtigt, at substratet kan optage vand med det samme, når der tilvandes i gartneriet.
 3. pH og ledningsværdi
  Kalk- og gødningstilsætningen kontrolleres ved at måle pH og ledningsværdi umiddelbart efter produktionen.
 4. Drænkapacitet og vandholdende evne
  Der er normer for disse egenskaber for de forskellige typer og sorteringer af sphagnum. Det er vigtigt, da de rette vand- og luftforhold i rodzonen er alfa og omega i plantedyrkning.

Substratet forlader først fabrikken, når det er sikret, at kvalitetsnormerne er overholdt.

Alle sækkevarer mærkes med en produktionskode, så det eksakte tidspunkt for produktionen kan spores.
Tilsvarende medfølger en deklaration ved udlevering af løsvarer. 

Products

Har du spørgsmål,

så kontakt os

Map data:
Image:
Pindstrup Mosebrug A/S
Name:
Pindstrup Mosebrug A/S
Region:
Phone:
P: +45 8974 7489
Mobile:
Fax:
F: +45 8974 7580
WWW:
www.pindstrup.com

For konsulenter i andre lande, klik her.