Name:

Jordforbedring

Image:
Jordforbedring
Specifications:

Jordforbedring med sphagnum 

En årlig jordforbedring giver bedre resultater på både kort og lang sigt.
Blomsterbede og køkkenhave har godt af jordforbedring med  Pindstrup Plus inden såning eller udplantning.
Har man egen havekompost kan den blandes med Pindstrup Fin.

 

Sommerblomster
Før sommerblomsterne plantes ud, er det en god ide at jordforbedre med næringsberiget sphagnum.
Et ca. 3 cm tykt lag Pindstrup Plus spredes ud i bedet, og arealet gennemgraves, så jorden løsnes og blandes med den næringsberigede sphagnum. Det giver en løs jord med et godt næringsindhold, der sikrer sommerblomsterne den bedste start.

 

Køkkenhaven
Jorden i køkkenhaven vedligeholdes ved at sprede 10 liter Pindstrup Plus pr. m2.P-DK_GØDET MULD NY
Har man kompost, kan man blande 1/2 kompost og 1/2 Pindstrup Fin Sphagnum, og anvende blandingen med ca. 10 liter pr. m2.
Det giver et godt tilskud af organisk stof, der må suppleres med en kvælstofrig gødning inden vækstsæsonens start.

 

Plantning
Ved plantning af træer og buske er det en god ide at jordforbedre i plantehullet. Grav et stort plantehul, så jorden er løsnet godt omkring planten og bland jorden med Pintrup Plus i forholdet 1:1.
Efter plantningen holdes området omkring planten fri for ukrudt.

 

P-DK_Perlekalk_20kg
 

                                             

Jordens kalkindhold
En vedligeholdelse af jordens kalkindhold er nødvendig for at undgå sur jord. Når kalken spredes ud om efteråret, har den vinteren til at opløses og virke i jorden.
Pindstrup Perlekalk er nem at sprede med hånden.


 


 

File - detail link