Heading:

På fabrikken

Long text:

Råvarerne transporteres med lastbil til fabrikkens korttidslager. Herfra hentes de råvarer, der bedst egner sig til den aktuelle produktion, og transporteres til sigtehallen. Råvarerne føres, via dosereborde, til sigtelinien.
 

P-DK_Paa_fabrikken1

Hvor den sorteres i flere fraktioner

Sortering - sigter og "snittere"

Den usorterede sphagnum sigtes i forskellige fraktioner ved hjælp af "stjernehjuls"-sigter. Foruden sigterne er der også "snittere", der kan snitte grov sphagnum i mindre stykker.

Standardsorteringer er:

0-6, 0-10, 0-20, 5-20 og 10-30
 

P-DK_Paa_fabrikken2

Dosering af kalk og gødning sker præcist for hver blanding.
 

Blandeanlæg

Ved produktion af substrater føres den ønskede sphagnumkvalitet på transportbånd til blandehallen. Kalk, gødning og eventuelt andre tilsætningsstoffer tilføres automatisk via PC-styrede elektroniske vægte.Der blandes en charge ad gangen, og opholdet i blanderen er på kun 25 sekunder, hvilket sikrer en effektiv blanding, uden at strukturen i råvaren ødelægges.


 P-DK_Paa_fabrikken3

Alle sække mærkes omhyggeligt. 

Pakning

Sphagnum og substrater udleveres løst i containere eller som posevarer.

I pakkehallen emballeres produkterne i storsække eller  løstfyldte 80 liter sække.

Alle sække mærkes med receptnummer og produktionskode.


 P-DK_Paa_fabrikken4 

Kvalitetskontrollen skal godkende produkterne inden udlevering. 

Produktkontrol

Alle produkter testes for tørstof, vandindhold og brugsvolumen. Under produktionen af substrater udtages prøver til analyse på eget laboratorium og kontrolprøver opbevares til evt. senere brug.

Prøverne analyseres for pH, ledningsværdi, vandoptagelse, sortering og vandholdende evne.Ved hjælp af produktionskoden på sækkene kan de udleverede substrater altid spores tilbage til produktionstidspunktet og kontrolprøven.

Products

Har du spørgsmål,

så kontakt os

Map data:
Image:
Pindstrup Mosebrug A/S
Name:
Pindstrup Mosebrug A/S
Region:
Phone:
P: +45 8974 7489
Mobile:
Fax:
F: +45 8974 7580
WWW:
www.pindstrup.com

For konsulenter i andre lande, klik her.